Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 7 im. Misia Uszatka w Turkuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczeniew sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole-uszatek.turek.pl.Przedszkole Samorządowe nr 7 im. Misia Uszatka w Turku znajduje się: Osiedle Wyzwolenia 1A, 62-700 Turek.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2021 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.09.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest dostosowywana do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.09.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Wojtczak Dyrektor Przedszkola mail: kontakt@przedszkole-uszatek.turek.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63-278-23-57 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.