KĄCIK DLA RODZICÓW


Oferta dydaktyczna

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 organizuje dla dzieci następujące zajęcia dodatkowe: - zajęcia z logopedii - zajęcia te odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je logopeda Pani mgr Magdalena Pikuła, która w porozumieniu z nauczycielami dokonuje wyboru dzieci wymagających...

Czytaj dalej

Nasi wychowankowie

GRUPAI‹ Hej to my 3 i 4- latki. Nasza grupa liczy 11 chłopców i 13 dziewczynki. W tym roku niektórzy z nas po raz pierwszy przekroczyli pró przedszkola. Najważniejsze, że obyło się bez płaczu. Niekiedy pojawiają się jeszcze trudne dni, ale jesteśmy dzielni. Nasze Panie...

Czytaj dalej

Akcje charytatywne organizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 7 im. Misia Uszatka w Turku w roku...

Podziękowania

ROK SZKOLNY 2013/2014 Podziękowania dla Pani Danuty Knop (grupa II) za włączenie się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom". Podziękowania dla Pani Anny Wiercińskiej (grupa II) za włączenie sięw akcję "Cała Polska czyta dzieciom"....

Czytaj dalej

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PROCEDURA NIESPEŁNIENIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POZOSTAWIANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 7 W TURKU

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 IM. MISIA USZATKA W TURKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Kącik logopedy przedszkola

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO Mowa dziecka 2,5 - letnich 1. Pojawia się jakość wypowiedzi, zdania krótkie 2. Opowiada o zdarzeniach „tu i teraz” 3. Potrafi mówić i słuchać prowadząc rozmowę 4. Zna ok. 1000 słów 5. Zanim osiągnie 3 r.ż osoby...

Czytaj dalej