KĄCIK DLA RODZICÓW


RODO 2019/2020

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail: inspektor@osdidk.pl Klauzula informacyjna W związku z...

Czytaj dalej

Oferta dydaktyczna

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 organizuje dla dzieci następujące zajęcia dodatkowe: - zajęcia z logopedii - zajęcia te odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je logopeda Pani mgr Magdalena Pikuła, która w porozumieniu z nauczycielami dokonuje wyboru dzieci wymagających...

Czytaj dalej

Nasi wychowankowie

GRUPAI‹ Hej to my 2,5 3- latkii. Nasza grupa liczy 25 dzieci, z czego 13 to dziewczynki. W tym roku niektórzy z nas po raz pierwszy przekroczyli pró przedszkola. Najważniejsze, że obyło się bez płaczu. Niekiedy pojawiają się jeszcze trudne dni, ale jesteśmy dzielni. Nasze Panie...

Czytaj dalej

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to wykwalifikowani nauczyciele w zakresie wychowania przedszkolnego, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, arteterapii, teatrologii , nauczania początkowego, organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, którzy...

Czytaj dalej

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 7 IM.MISIA USZATKA W TYRKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Akcje charytatywne organizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 7 im. Misia Uszatka w Turku w roku...

Harmonogram konkursów organizowanych w Przedszkolu Samorządowym nr 7 im. Misia Uszatka w Turku...

HARMONOGRAMY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 7 IM. MISIA USZATKA W...

Kalendarz uroczystości przedszkolnych Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Misia Uszatka w Turku w...

Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Zestaw programów własnych/ innowacji/eksperymentów pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020

PROGRAMY ZEWNĘTRZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWEGO NR 7 IM....

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-LETNICH na rok szkolny 2019/2020

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4,5,6-LETNICH na rok szkolny 2019/2020

RAMOWY ROZKŁAD DNIA oddziały 5 - godzinne (bezpłatne) NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Regulamin korzystania ze stołówki Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Misia Uszatka w Turku w...

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 IM. MISIA USZATKA W TURKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Plan współpracy Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Misia Uszatka w Turku z Poradnią...

Podziękowania

ROK SZKOLNY 2013/2014 Podziękowania dla Pani Danuty Knop (grupa II) za włączenie się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom". Podziękowania dla Pani Anny Wiercińskiej (grupa II) za włączenie sięw akcję "Cała Polska czyta dzieciom"....

Czytaj dalej

Kącik logopedy przedszkola

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO Mowa dziecka 2,5 - letnich 1. Pojawia się jakość wypowiedzi, zdania krótkie 2. Opowiada o zdarzeniach „tu i teraz” 3. Potrafi mówić i słuchać prowadząc rozmowę 4. Zna ok. 1000 słów 5. Zanim osiągnie 3 r.ż osoby...

Czytaj dalej