Aktualnośœci


Światowy Dzień bez Tytoniu „Deklaruję-nie palę!”.

W ramach „Światowego Dnia bez Tytoniu pod hasłem „Deklaruję – nie palę!” 31.05.2021r., w naszym przedszkolu w grupach sześciolatków i pięciolatków odbyły się prelekcje, pogadanki oraz warsztaty odnoszące się do profilaktyki palenia tytoniu oraz o negatywnych skutkach palenia dla naszego organizmu. Celem działań było zwrócenie uwagi na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia papierosów. Realizacja zagadnienia pozwoliła promować wśród dzieci i dorosłych zdrowy styl życia bez tytoniu. Dzieci zapoznały się z przygotowanymi na ten dzień ulotkami, plakatami a w trakcie pogadanki dowiedziały się o szkodliwych skutkach palenia papierosów. Dzieci pomagały w przygotowaniu plakatu i tablicy informacyjnej dla swoich kolegów i koleżanek oraz rodziców/opiekunów. Podczas zajęć wykonały także, samodzielną pracę plastyczną odnoszącą się do tematu. To był ważny dzień w edukacji prozdrowotnej naszych dzieci oraz rodziców.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć