Aktualnośœci


GRUPA V - PODSUMOWANIE TYGODNIOWEJ PRACY DZIECI

W minionym tygodniu (15-19.06.2020r.) dzieci z grupy V, rozwijały kompetencje językowe poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych.

Oglądały obrazy przedstawiające różne krajobrazy, starały się opowiadać, co widzą. Tworzyły własne prace plastyczne. Eksperymentowały z kolorami, tworząc nowe kolory z kolorów podstawowych, obserwowały barwy w przyrodzie, podawały nazwy kwiatów i innych roślin, następnie rozmawiały na temat zaobserwowanych zmian w przyrodzie związanych z porą roku. Dzieci rozmawiały o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Zapoznały się z różnymi zjawiskami pogodowymi i ich symbolami a następnie stworzyły mapy pogody. Dzieci wykonały eksperyment, dzięki któremu lepiej poznały sposób powstawania burzy i tęczy.

Omawiały zjawiska pogodowe, formułowały hipotezy i sprawdzały je.

Utrwalały zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy. Aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć