Przedszkole im Misia Uszatka w TurkuPrzedszkole im Misia Uszatka w Turku

tel.:
e-mail: biuro@online24.pl

Poznaj swoje prawa

Poznaj Swoje prawaDzieci mają wiele praw, takich jak prawo do życia, bezpieczeństwa, rodziny, tożsamości, wyrażania swojego zdania, ochrony przed przemocą i wiele innych. Co więcej, prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności.Dzieci mogą się w pełni rozwijać i mieć dobrą przyszłość, tylko wtedy, kiedy mają zagwarantowane swoje prawa.Prawa dziecka są zapisane w Konwencji o prawach dziecka. Konwencja to międzynarodowy dokument, będący zobowiązaniem światowych przywódców do ochrony każdego dziecka i realizacji jego praw.Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno być traktowane niesprawiedliwie.Dzieci, które w wyniku wojny zostały ranne, były zaniedbywane lub źle traktowane, mają prawo do uzyskania pomocy, która pozwoli im wrócić do zdrowia i odzyskać godnośćWładze powinny pozostawić rodzinom i społecznościom możliwośćwychowywania i wspierania dzieci tak, aby dorastając, uczyły się korzystaćz przysługujących im praw w najlepszy możliwy sposób.Dzieci mają prawo do własnej tożsamości – oficjalnego uznania tego kim są, w tym do imienia i nazwiska, obywatelstwa i relacji rodzinnych. Nikt nie powinien im tego odbierać, a jeśli tak się stanie, władze mają obowiązek pomóc dzieciom szybko odzyskać tożsamość.Dzieci mają prawo do swobodnego wypowiadania się w sprawach, które ich dotyczą. Dorośli powinni słuchać dzieci i traktować je poważnieKażde dziecko ma prawo do edukacji. Edukacja podstawowa powinna być bezpłatna, z kolei edukacja średnia i wyższa powinna być dostępna dla każdego dziecka. Dzieci należy zachęcać do ukończenia szkoły na najwyższym możliwym poziomie. Szkoły powinny uwzględniać prawa dzieci i w żadnym wypadku nie stosować przemocy.Dzieci mają prawo do odpowiednich warunków życia, aby móc się rozwijać w najlepszy możliwy sposób. Władze powinny pomagać rodzinomi dzieciom, które nie mogą sobie na to pozwolićKażde dziecko ma prawo do odpoczynku, relaksu, zabawy i uczestnictwaw życiu kulturalnym i społecznymKiedy dorośli podejmują decyzje, powinni zastanowić się, w jaki sposób wpłyną one na dzieci. Wszyscy dorośli powinni kierować się dobrem dziecka. Władze powinny dbać o to, aby dzieci były otaczane ochroną i opieką swoich rodziców, kiedy to potrzebne, także innych osób. Władze powinny kontrolować osoby i placówki odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi, aby dobrze i właściwie wykonywały swoją pracę.Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawach dziecka, wejdź na strony:www.unicef.pl oraz www.prawadziecka.org

Galeria


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.przedszkole-uszatek.turek.pl
© Przedszkole im Misia Uszatka w Turku