Przedszkole im Misia Uszatka w TurkuPrzedszkole im Misia Uszatka w Turku

tel.:
e-mail: biuro@online24.pl

31.05.2022 Światowy Dzień Bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska”

W ramach „Światowego Dnia bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska” , w dniu 31.05.2022r. w naszym przedszkolu w grupach sześciolatków i pięciolatków odbyły się prelekcje, pogadanki, filmy edukacyjne oraz warsztaty odnoszące się do profilaktyki palenia tytoniu, o negatywnych skutkach palenia dla naszego organizmu oraz dla środowiska. Celem działań było zwrócenie uwagi na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia papierosów. Realizacja zagadnienia pozwoliła promować wśród dzieci i dorosłych zdrowy styl życia bez tytoniu. Dzieci zapoznały się z przygotowanymi na ten dzień ulotkami, plakatami a w trakcie pogadanki dowiedziały się o szkodliwych skutkach palenia papierosów nie tylko dla organizmu, a także dla naszego środowiska. W trakcie zajęć dzieci przygotowywały plakaty, wykonywały prace plastyczne, które posłużyły do przygotowania plakatu i tablicy informacyjnej dla swoich kolegów i koleżanek oraz rodziców/opiekunów. To był ważny dzień w edukacji prozdrowotnej naszych dzieci oraz rodziców.

Galeria


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.przedszkole-uszatek.turek.pl
© Przedszkole im Misia Uszatka w Turku