Przedszkole im Misia Uszatka w TurkuPrzedszkole im Misia Uszatka w Turku

tel.:
e-mail: biuro@online24.pl

Mamo, Tato co Wy na to?

W roku szkolnym 2021/2022, starszaki – sześciolatki, realizowały Program ,,Mamo, Tato – co Wy na to?”, opracowany przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu. Celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci 6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. Dzieci rozpoznały i nazywały stany emocjonalne towarzyszące zabawie. Rozmawiały o charakterystycznych cechach wyrażania radości i sposobach opanowania złości. Treści programowe omawiane były z dziećmi między innymi podczas realizacji tematów kompleksowych „Dbamy o zdrowie”, „Dbamy o siebie i środowisko”. Odbyły się rozmowy na temat zdrowego odżywiania. Dzieci wykonywały wspólnie „Piramidę zdrowego żywienia”, utrwalały informacje o profilaktyce chorób, uczestniczyły w konkursie plastycznym pod hasłem „Mamo, Tato co Wy na to?”, którego celem było kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych. Dzieci biorące udział w programie otrzymały broszurę z łamigłówkami i zawieszkę odblaskową.

Galeria


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.przedszkole-uszatek.turek.pl
© Przedszkole im Misia Uszatka w Turku