Przedszkole im Misia Uszatka w TurkuPrzedszkole im Misia Uszatka w Turku

tel.:
e-mail: biuro@online24.pl

„Czyste powietrze wokół Nas”

W roku szkolnym 2021/2022, dzieci 5-6 letnie realizowały Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”. Program został zrealizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Głównym celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, a także zwiększenie wiedzy rodziców na temat skutków palenia papierosów, także biernego. Rodzice i dzieci zostali zapoznani z tematami realizowanymi w ramach programu: - Co i dlaczego dymi? -Jak się czuję, kiedy dymi papieros? -Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? - Jak uniknąć dymu papierosowego? Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa oraz dlaczego, musimy dbać o czyste powietrze.Program: - Spełniał ważną rolę w wychowaniu zdrowotnym dzieci, gdyż przekazywał wiedzę , ukazywał sposoby radzenia sobie z problemem oraz kształtował u dzieci postawy ochrony własnego zdrowia; - Dostosowany był do możliwości poznawczych dzieci ; - Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci oraz w profilaktyce antytytoniowej; - Wzrosła świadomość dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

Galeria


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.przedszkole-uszatek.turek.pl
© Przedszkole im Misia Uszatka w Turku