Aktualności

„Czyste powietrze wokół Nas”

„Czyste powietrze wokół Nas”

W roku szkolnym 2021/2022, dzieci 5-6 letnie realizowały Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”. Program został zrealizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Głównym celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, a także zwiększenie wiedzy rodziców na temat skutków palenia papierosów, także biernego. Rodzice i dzieci zostali zapoznani z tematami realizowanymi w ramach programu: - Co i dlaczego dymi? -Jak się czuję, kiedy dymi papieros? -Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? - Jak uniknąć dymu papierosowego? Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa oraz dlaczego, musimy dbać o czyste powietrze.Program: - Spełniał ważną rolę w wychowaniu zdrowotnym dzieci, gdyż przekazywał wiedzę , ukazywał sposoby radzenia sobie z problemem oraz kształtował u dzieci postawy ochrony własnego zdrowia; - Dostosowany był do możliwości poznawczych dzieci ; - Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci oraz w profilaktyce antytytoniowej; - Wzrosła świadomość dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

Galeria

„Czyste powietrze wokół Nas”
„Czyste powietrze wokół Nas”
„Czyste powietrze wokół Nas”
„Czyste powietrze wokół Nas”
„Czyste powietrze wokół Nas”

"Przytul się do drzewa"

Nasze przedszkole i przedszkolaki w tym roku szkolnym wzięły w terminie od 10.05-10.06.22r. udział w ogólnopolskiej kampanii „Przytul się do drzewa”. Celem akcji było...

31.05.2022 Światowy Dzień Bez...

31.05.2022 Światowy Dzień Bez...

W ramach „Światowego Dnia bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska” , w dniu 31.05.2022r. w naszym przedszkolu w grupach sześciolatków i...

 Mamo, Tato co Wy na to?

Mamo, Tato co Wy na to?

W roku szkolnym 2021/2022, starszaki – sześciolatki, realizowały Program ,,Mamo, Tato – co Wy na to?”, opracowany przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia...

Ogólnopolski Tydzień Czytania...

Ogólnopolski Tydzień Czytania...

W ramach akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom organizowanego przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom, w dniu 3 czerwca 2022r. odbyło się w przedszkolu spotkanie z Panem...

Dzień Dziecka w Chacie Polskiej

Dzień Dziecka w Chacie Polskiej

Przedszkolaki z grupy 4 w dniu 1 czerwca 2022r. zostały zaproszone przez Panią Barbarę Przybył- kierownika marketu Chata Polska na poczęstunek z okazji Dnia Dziecka. Na dzieci czekało...