Aktualnośœci


Realizujemy program "Mamo, Tato co Wy na to?"

        Już od września przedszkolaki z grupy II realizują program „Mamo, Tato co Wy na to?” opracowany przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Poznaniu. Dzieci rozpoznały i nazywały stany emocjonalne towarzyszące zabawie. Rozmawiały o charakterystycznych cechach wyrażania radości i sposobach opanowania złości. Treści programowe omawiane były z dziećmi między innymi podczas realizacji tematów kompleksowych „Dbamy o zdrowie”, „Dbamy o siebie i środowisko”. Odbyły się rozmowy na temat zdrowego odżywiania. Dzieci wykonywały wspólnie „Piramidę zdrowego żywienia”, utrwalały informacje o profilaktyce chorób, uczestniczyły w konkursie plastycznym pod hasłem „Mamo, Tato co Wy na to?”, którego celem było kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć