Aktualnośœci


CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

       W roku szkolnym 2020/2021, w tygodniu (24-28.05.2021r.) poprzedzającym obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (31.05.2021r.), dzieci 5-6 letnie realizowały Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”. Program został zrealizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Głównym celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, a także zwiększenie wiedzy rodziców na temat skutków palenia papierosów, także biernego. Rodzice i dzieci zostali zapoznani z tematami realizowanymi w ramach programu: - co i dlaczego dymi, -jak się czuję, kiedy dymi papieros, -co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy, - jak uniknąć dymu papierosowego? Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa oraz dlaczego, musimy dbać o czyste powietrze. Program:- spełniał ważną rolę w wychowaniu zdrowotnym dzieci, gdyż przekazywał wiedzę, ukazywał sposoby radzenia sobie z problemem oraz kształtował u dzieci postawy ochrony własnego zdrowia; - dostosowany był do możliwości poznawczych dzieci ;- zwiększył świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci oraz w profilaktyce antytytoniowej; -przyczynił się do wzrostu świadomość dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć