DOKUMENTY


WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Wskazówki dla Rodziców

 

1. Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone do godz.7.30, gdyż w godzinach 7.30-12.30 jest realizowana podstawa programowa.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest przekazać je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola.

3. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub osoby pisemnie przez nich upoważnione. Druki upoważnień znajdują się w Plikach do pobrania lub u nauczyciela dziecka.

4. Odbiór dziecka zawsze należy zgłaszać nauczycielce.

5. Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zajęć, zabaw, uroczystości lub pobytu na placu zabaw biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.

6. W przedszkolu nie podaje się leków i nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.

7. Rodzice zobowiązani są do informowania o chorobach zakaźnych. Podczas choroby dzieci przebywają w domu celem zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się chorób.

8. W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do racjonalnego odżywiania, spożywania zdrowych, urozmaiconych posiłków.

9. Celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych Rodzice powinni systematycznie współpracować z nauczycielami.

10. Przedszkole organizuje dla Rodziców i najbliższego otoczenia dziecka różne formy wspierania i współpracy, dlatego liczymy na Państwa udział i zainteresowanie.

11. Ubiór dziecka powinien umożliwiać mu rozwój umiejętności samoobsługowych.

12. Na zebrania zapraszamy samych Rodziców.

13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i zabawki przyniesione przez dzieci z domu.

14. Ze względu na prowadzone w przedszkolu zajęcia ruchowe i bezpieczeństwo dzieci wskazane jest, by nie zakładać dzieciom do przedszkola biżuterii, a szczególnie kolczyków, łańcuszków itp.