DOKUMENTY


WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Ważne telefony i adresy

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka - Warszawa -
tel. 22 583 66 00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka codziennie 8.15 - 20.00 - tel. 800 12 12 12 (bezpłatny) - również do dyspozycji dla dorosłych, którzy nie zamykają oczu na przemoc wobec dzieci.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116 111

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie poradnia telefoniczna "Niebieskiej Linii" - tel. 22 668 70 00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Turek , ul. Konińska 4 - tel. 63 278 34 30

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej MOPR - Konin, ul. Staszica 17 - tel. 63 244 59 16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Turek , ul. Łąkowa 1 - tel. 63 289 24 06

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - Turek , ul. Kościuszki 6 - tel. 63 278 50 73