DOKUMENTY


METODY PRACY

Metody pracy

Nauczyciele naszego przedszkola to w pełni wykształcona i ciągle doskonaląca się kadra pedagogiczna.
Systematycznie uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach i kursach, poszerzających nasze doświadczenia i dostarczających nowych pomysłów, które wykorzystujemy w pracy dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej.

Elementy metod stosowanych w naszym przedszkolu:

• Pedagogika zabawy Klanza

• Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

• Metoda Carla Orffa

• Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

• Metoda gimnastyki rytmicznej Kniessów

• Metoda opowieści ruchowej Thulina

• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz Metoda Glenna Domana

• Naturalna Nauka Języka

• Terapia ręki

• Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona

• Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

• Odimienna nauka czytania Ireny Majchrzak

• Metoda działań twórczych Freinet'a

• Elementy Planu Daltońskiego

Wykorzystujemy również elementy relaksacji, muzykoterapii, dramy, bajki terapeutyczne, metody zadań stawianych dzieciom, metody samodzielnych doświadczeń oraz twórczego myślenia.

Wymienione metody pracy wpływają na:

- wszechstronny rozwój dziecka;

- wyrażanie pozytywnych emocji;

- pokonywanie trudność;

- przełamywanie zahamowań;

- wyzwalają kreatywność;

- pomysłowość, ciekawość poznawczą, aktywność; pozwalają na poznawanie swoich możliwości i odkrywanie uzdolnień.